1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • Khai mạc Tuần Công dân sinh viên Khoá 19 NV2 (Đợt 1) năm học 2014 – 2015

  Khai mạc Tuần Công dân sinh viên Khoá 19 NV2 (Đợt 1) năm học 2014 – 2015

 • Báo cáo kết quả xây dựng chương trình Tiếng Anh trực tuyến

  Báo cáo kết quả xây dựng chương trình Tiếng Anh trực tuyến

 • Tân sinh viên Khoá 19 NV1 những ngày đầu học tập tại HUBT

  Tân sinh viên Khoá 19 NV1 những ngày đầu học tập tại HUBT

 • Buổi đón tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc mở 2 ngành đào tạo mới tại trường

  Buổi đón tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc mở 2 ngành đào tạo

 • Tân sinh viên khóa 19 NV2 rộn ràng trong buổi nhập học đầu tiên

  Tân sinh viên khóa 19 NV2 rộn ràng trong buổi nhập học đầu tiên